Venemaa Kaliningradi oblast

Riiki pääsemine

Eesti kodanik peab Venemaale reisimiseks taotlema viisat. Täpsem info Vene Föderatsiooni suursaatkonna kodulehelt. Viisat saab taotleda Vene saatkonnast Tallinnas, konsulaatides Tartus ja Narvas.

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda kindlatest sadamatest kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72h. Viisavaba on ka Kaliningadi sadam. Täpsem info: http://www.visitrussia.com/visas/visafreeentry.htm.

Eesti suursaatkond Moskvas, peakonsulaat Sankt Peterburgis.

Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ja enda ajutise viibimise registreeriminel. Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle kolme tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Alates 29.01.2010 on kehtestatud registreerimise tasu kaks rubla iga ööpäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200 rubla.

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla kolme päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest kolme tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.

Välisministeerium soovitab passi või passi kehtiva viisalehe koopiat endaga kaasas kanda, sest miilitsatöötajatel õigus kontrollida dokumente ja välismaalase riigis viibimise legaalsust. Tegemist on regulaarse ja rutiinse kontrolliga tänavatel, metroosissekäikude juures ja rahvarohketes kohtades. Õigeaegset väljasõitu takistavate asjaolude korral tuleb pöörduda koheselt lähimasse siseasjade passi- ja viisaosakonda ja olukorda kinnitada vastava tõendiga, näiteks ootamatut haigestumist arstitõendiga; autode rikkeid, röövimisi, avariisid, dokumentide kadumisi miilitsa tõendiga. Viisarežiimi rikkumise korral võidakse välismaalane kinni pidada, karistada rahatrahviga ja ta kohtuotsusega maalt välja saata

Reisiinfo

Reisiinfot Kaliningradi oblasti (Königsbergi) kohta http://kaliningrad.russiantravelguides.com ja http://www.kaliningrad.info/en/catalogue/services/tour_agencies/?limit=50. Kaliningradi oblasti raudtee (vene keeles). Mitteametlik ülevaade Kaliningradi oblasti ühistranspordist (vene keeles).

Kaliningrad. Kaliningradi lennujaam, linnabussid ning trollid ja trammid (kõik vene keeles).

Eestikeelsed reisiraamatud

Ida-Preisimaa – maa, mida pole. Mart Laar, Tiit Pruuli. 2010

Eestikeelsed reisiblogid

http://vihasoo-mari.blogspot.com.ee (2015)

http://www.reisiveeb.ee/reisikiri/aivejaandrus/Ida-Preisimaa-radadel/60 (2009)


You may also like...