Cote D`Ivoire (Elevandiluurannik)

Riiki pääsemine

Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Prantsuse Saatkonnast Riias. Lähim Côte d’Ivoire saatkond asub Kopenhaagenis.

Riiki sisenemiseks on kohustuslik esitada rahvusvaheline kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav dokument.  Kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendavad järgmised WHO Rahvusvaheliste Sanitaar-Meditsiiniliste eeskirjade nõuete kohaselt vormistatud dokumendid: “Kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav rahvusvaheline sertifikaat”, mis on väljastatud enne 15.12.2007 või “Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend”, mis on väljastatud pärast 15.12.2007.  Rahvusvaheline kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist ning selle kehtivuse aeg on 10 aastat.

Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse.

Reisiinfo

Reisiinfot Côte d’Ivoire kohta http://www.africaguide.com/country/ivoryc/ ja http://www.abidjan.com/.

Eestikeelsed telesaated

ETV. Saladuslik Aafrika 14. 2013

You may also like...