Kristlus

Jõulud

Jõulupühadega tähistatakse Jeesus Kristuse sündi Petlemmas. Maarja ja Joosep ööbisid laudas, kus sündis Maarjale laps, väidetavalt Pühast Vaimust. Jõulud on katoliku kiriku ja protestantlike kirikute tähtsaim püha, õigeusu kirikus on suurim püha ülestõusmispühad.

Millal on jõulud? 24. detsembril on jõululaupäev, 25. detsembril esimene, 26. detsembril teine ja 27. detsembril kolmas jõulupüha.

Kolmekuningapäev

Varsti pärast Jeesuse sündi tulid Idamaa targad Jeesuslast kummardama, sest taevasse oli moodustunud suur ja eriline täht. Tähetargad tõid Jeesusele kulda, viirukit ja mürri, osutades kallite kingitustega suurt austust vastsündinule.

Millal on kolmekuningapäev? Iga aasta 6. jaanuaril.

Paast

Tuhkapäevaga algab suur paast, mis kestab ülestõusmispühadeni. Vastlapäevale järgnev tuhkapäev on liikuv püha, paiknedes kolmapäeval 47 päeva enne ülestõusmispühi. Suure paastu peamine eesmärk on patukahetsus. Paast lõpub palmipuudepühal algava vaikse nädalaga.

Millal on paast? 2016. aastal 10. veebruarist 26. märtsini, 2017. aastal 1. märtsist 15. aprillini.

Suur reede

Suurel reedel löödi Jeesus Kristus risti ja ta suri. Kirikukelli ei helistata, tööd ei tehta, kirikus ei toimu laulatusi ega muid pidulikke talitusi. Kristlastele on see kõige sügavam leinapäev.

Vaikne laupäev on vaikne ootuse päev. Ka sel päeval ei tohtinud tööd teha ja reisida. Sel päeval tehti suurem osa ülestõusmispühade ettevalmistustest.

Millal on suur reede? 2016. aastal 25. märtsil, 2017. aastal 14. aprillil.

Ülestõusmispühad

Kristlaste suurimateks rõõmupühadeks on esimene ja teine ülestõusmispüha. Nende sõnumiks on: „Kristus on üles tõusnud“. Ülestõusmispühade teine püha pole Eestis puhkepäev, küll aga on ta seda enamikes teistes Euroopa maades.

Millal on ülestõusmispühade esimene püha? 2016. aastal 27. märtsil, 2017. aastal 16. aprillil.

Nelipüha

Kristlik püha, millega mälestatakse Püha Vaimu laskumist apostlitele 50 päeva pärast Jeesus Kristuse ülestõusmist ja 10 päeva pärast taevaminemispüha.

Millal on nelipüha esimene püha? 2016. aastal 15. mail, 2017. aastal 4. juunil.

You may also like...