Niger

Riiki pääsemine

Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Nigeri saatkonnas Berliinis (Embassy of the Republic of Niger, Machnower Str. 24, 14165 Berlin, Germany, telefon +49 30 805 89 660, fax +49 30 805 89 662, e-mail: ambaniger@t-online.de). Viisat on võimalik taotleda ka posti teel. Juhul, kui piiri ületatakse sõiduvahendiga (auto, mootorrattas), on vajalik sõiduki kasutusvolikiri.

Riiki sisenemiseks on kohustuslik esitada rahvusvaheline kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav dokument.  Kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendavad järgmised WHO Rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade nõuete kohaselt vormistatud dokumendid: “Kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav rahvusvaheline sertifikaat”, mis on väljastatud enne 15.12.2007 või “Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend”, mis on väljastatud pärast 15.12.2007.  Rahvusvaheline kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist ning selle kehtivuse aeg on 10 aastat.

Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse.

Reisiinfo

Reisiinfot Nigeri kohta

http://www.africaguide.com/country/niger/ ja http://www.worldtravelguide.net/niger

You may also like...