Süüria

Riiki pääsemine

Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Süüria saatkonnast Varssavis. Kuni 15 päevaseks reisiks on võimalus viisat taotleda ka piirilt.

Eesti aukonsul Süürias.

Reisiinfo

Reisiinfot Süüria kohta http://www.syriatourism.org, http://www.visit-syria.com ja http://www.cometosyria.com/en. Damaskus.

Välisministeerium soovitab Süüriat vältida ja Süürias olevatel Eesti kodanikel riigist lahkuda. Välisministeerium soovitab Süürias olla tähelepanelik pisikuritegevuse suhtes, eriti kohtades, kus liigub palju turiste. Uimastite omamine ja nendega kauplemine on Süürias rangelt keelatud ja karistatav eluaegse vanglakaristuse või surmanuhtlusega.

Süürias tuleks arvestada kohalikke tavasid ja kanda sobivat rõivastust, mis ei riivaks kohalike elanike religioosseid tõekspidamisi.
Sõjaväeobjektide pildistamine Süürias on keelatud.

Sularahaautomaadid on vaid vähestes kohtades ja maksekaartide kasutamise võimalus ei ole laialt levinud. Valuutat saab vahetada hotellides, pankades ja spetsiaalsetes vahetuspunktides.  Tänavatel omaalgatuslik valuutavahetus on karistatav.

Kui passis on lisaks Süüria viisale Iisraeli piiriületustempel või mõne Iisraeliga piirneva riigi maapiiri ületamise tempel, ei lubata teil Süüriasse siseneda.

Soovitav teha oma reisiplaanid selgeks enne viisa taotlemist, sh kas vajate ühe-, kahe- või mitmekordset Süüria viisat. Juba väljastatud ühekordse viisa kordsust ei muudeta.

Eestikeelsed reisiraamatud

Minu Süüria. Hetk rahu ja sõja vahel. Tanja Dibou. 2022
T

Xanadus. Otsimisretk. William Dalrymple. 1999

Eestikeelsed reisiblogid

http://tarmotamming.blogspot.com/search/label/S%C3%BC%C3%BCria (2011)

http://maailmonmeiekodu.blogspot.com (2010)

http://marikatom.blogspot.com (2008)

http://liibanon.blogspot.com (2008)

http://reido.bellust.ee/reisid/syria (2008)

http://www.emmk.ee/tsiklonaut/tsiklonauts_pot/Lahis-Ida.html (2007)

Eestikeelsed telesaated

Kanal 2. Motoreporter: Surnumere tuur 3. 2011

Kanal 2. Motoreporter: Surnumere tuur 7. 2011

ETV. Siiditeel 13. 2008

ETV. Siiditeel 14. 2008

You may also like...