Saudi Araabia

Riiki pääsemine

Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Saudi Araabia saatkonnast Stockholmis. Täpsemalt võib viisatingimuste kohta lugeda Saudi Araabia välisministeeriumi koduleheküljelt. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse.

Eesti välisministeerium soovitab enne riiki sisenemist tuleks tutvuda tollireeglitega. Saudi Araabia toll võib nii riiki sisenemisel kui ka väljumisel konfiskeerida isikule kuuluvaid elektroonilisi seadmeid, kui neil puuduvad vajalikud litsentsid. Alkoholi ja narkootikumide omamine, tarbimine ja  riiki toomine on keelatud ja karistatav.

Reisiinfo

Reisiinfot Saudi Araabia kohta http://www.saudiarabia-travel.org, http://www.the-saudi.net ja http://www.saudia-online.com/Travelling%20to%20Saudi%20Arabia.htm. Saudi Araabia raudtee.

Välisministeerium hoiatab, et Saudi Araabia Jeemeniga piirnevatel aladel võib esineda terrorismioht. Eelkõige tasub säilitada suurem tähelepanelikkus välismaalaste seas populaarsetes kogunemiskohtades. Samuti tasub olla ettevaatlik ja ülimalt tähelepanelik suurte rahvakogunemiste ajal  (turud, palverännakud jms)  Kuigi riigis on kuritegevust vähe,  võib esineda suures rahvamassis välismaa kodanikelt dokumentide ja rahakoti näppamist. Tasub teha eelnevalt oma passist ja viisaleheküljest koopia ja hoida neid originaalidest eraldi.

Meditsiiniabi on Saudi Araabias väga heal tasemel, kuid väga kallis. Välisministeerium soovitab kindlasti sõlmida reisikindlustuse ja konsulteerida lähima reisimeditsiini kabinetiga, milliseid vaktsineerimisi tuleks eelnevalt teha ja kuidas vältida võimalikke terviseriske.

Reisides islamimaades, tuleksjälgida kohalikke tavasid ja respekteerida kohalikke väärtushinnanguid. Eriti tundlikud ollakse ramadani ajal ja pühapaikade külastamisel. Riietuda tuleks tagasihoidlikult, kuna on olnud juhtumeid, kus kohalikke tavasid eiravaid välisriikide kodanikke on karistatud. 

Eestikeelsed reisiblogid

https://vihulamoto.ee (2018)

janareisibringi.blogspot.com (2009)

https://vontroba.wordpress.com (2006)

http://alsaudi.blogspot.com (2005-2006)

Eestikeelsed raadiosaated

Vikerraadio. Usupidustused Aasias. 2013.

You may also like...