Author: aksda8Asz

Reunion

Reunion

Saarele pääsemine Eesti kodanik võib Prantsusmaale kuuluval Reunioni saarel viisavabalt viibida kuni kolm kuud. Prantsusmaa suursaatkond Tallinnas. Saartel ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse. Reisiinfo...

Madagaskar

Madagaskar

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Madagaskari saatkonnast Berliinis. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse. Reisiinfo Reisiinfot Madagaskari kohta...

Mayotte

Mayotte

Saarele pääsemine Eesti kodanik võib Prantsusmaale kuuluval Mayotte saarel viisavabalt viibida kuni üks kuu. Prantsusmaa suursaatkond Tallinnas. Saartel ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse. Reisiinfo...

Seišelli Vabariik

Seišelli Vabariik

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on riigis viibimine viisavaba. Seišelli rahvusvahelisel lennuväljal tuleb taotleda sissesõiduluba, milleks on vaja esitada pass, mis peab kehtima riigis viibimise aja jooksul, edasi-tagasi lennupiletid, majutuse kinnitus ja piisavad rahalised vahendid....

Mosambiik

Mosambiik

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Suurbritannia saatkonnast Tallinnas või Mosambiigi saatkonnast Stockholmis. Reisimisel Mosambiiki turismi või äri eesmärgil, on võimalik taotleda viisat ka Mosambiigi riigipiiril. Riigis ei ole...

Malawi

Malawi

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Suurbritannia saatkonnast Tallinnas. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse. Reisiinfo Reisiinfot Malawi kohta...

Tansaania

Tansaania

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on Tansaaniasse reisimiseks vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Tansaania saatkonnast Stockholmis. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa Liidu riikide esindustesse. Reisiinfo Reisiinfot...

Burundi

Burundi

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Burundi saatkonnast Berliinis. Riiki sisenemiseks on kohustuslik esitada rahvusvaheline kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendav dokument. Kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendavad järgmised WHO Rahvusvaheliste Sanitaar-Meditsiiniliste eeskirjade...

Rwanda

Rwanda

Riiki pääsemine Eesti kodanikule on Rwandasse reisimiseks vajalik viisa, mida on võimalik taotleda Rwanda saatkonnast Londonis või veebist Rwanda migratsiooniameti vahendusel. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa...

Uganda

Uganda

Riiki pääsemine Eesti kodanikul on riiki sisenemiseks vaja viisat, mida on võimalik taotleda piirilt, Suurbritannia saatkonnast Tallinnas või Uganda saatkonnast Taanis. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, abi saamiseks tuleb pöörduda teiste Euroopa...